Terapeutka

Terapię prowadzi mgr Magdalena Lisowska.

Wykształcenie:

  • Studia podyplomowe – Logopedia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (1992-94)
  • Studia podyplomowe – Neurologopedia, Uniwersytet Gdański (1999-2000)

Doświadczenie zawodowe:

  • Logopeda w Szkole Podstawowej nr 148 w Krakowie (1994-1998)
  • Neurologopeda w Krakowskim Centrum Rehabilitacji (2002-2007)
  • Neurologopeda w A&S Studio Rehabilitacja Funkcjonalna Paweł Adamkiewicz (2007-2011)
  • Neurologopeda – działalność indywidualna (od 2011)

Udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych:

  • Osteopatia w logopedii, M. Puylaert, LOGOMEDIKA. Warszawa 2017
  • Porażenie nerwu twarzowego, LOGOMEDIKA, Warszawa 2016
  • Terapia PNF wewnętrzno- i zewnętrzno- oralnych, M.B. Selker, Kinezio Centrum, Tarnowskie Góry 2016

W latach 2015 i 2016 gabinet był miejscem odbywania praktyki z zakresu terapii afazji dla studentów studiów podyplomowych „Neurologopedia” prowadzonych przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.